Search form

Génesis 46:31

31Ti Josee xi laj yalbe ya'i ti xchi'iltac ta voq'uele xchi'uc ti c'u yepal xchi'ucanojan talel ti stote:

—Xbat jchapbe ya'i ti faraone yo' ta sna' lec ti lo'il a'yeje. Ta xcalbe ya'i, ti jchi'iltac ta voq'uele, xchi'uc ti c'u yepal svoloj talel jtot ti nacalic to ox ta Canaane, talic xa ta naclej li' ta jtojole.