Search form

Génesis 7:11

11Ta yuclajunebal (17) c'ac'al yu'un ti xchibal ue, ja' o ts'aqui vaquib ciento (600) jabil xch'iel sc'opojel ti Noee. Ta yorail ti jech c'ac'al taje, ja' o lic t'omanuc talel yoctac ti nab oy ta olone, xchi'uc laj jamanuc talel sti'tac ti vinajel ti oy ta ac'ole.