Search form

Génesis 7:4

4Yu'un li' c'alal ta vucub (7) c'ac'ale, ta xcac' taluc vo' ti ta xjalij cha'vinic (40) c'ac'al xchi'uc cha'vinic (40) ac'ubal. Yu'un ta jtub ti c'usi cuxul ta banomil ti vu'un laj jmeltsane.”