Search form

Génesis 9:15

15Va'i un, ja' to jech ta jvules ta jol ti jtrate laj jpas ta atojolique, xchi'uc ta stojol scotol ti chon bolometique. Ja' yu'un un, mu xa xtal yan velta nojel ta vo' ta stub ti ats'unubalique.