Search form

Levítico 10:5

5Tey nopajic batel, ta sc'u' no'ox stuquic laj svolic loq'uel ti buch'u chamemique. Bat yaq'uic c'alal to sti'il ti bu lamalic ta nacleje jech c'u cha'al yaloj ono'ox ti Moisese.