Search form

Levítico 11:27

27“C'usiuc no'ox chon bolomalil ti chanib yacan xcotcun ta xanave, c'otuc ta o'ntonal ti albil mu stac' ti'ele. Buch'uuc no'ox ta spic jtosuc ti chamem chon taje, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque.