Search form

Levítico 11:39

39“Yan ti mi oy bu ta xc'ot ta pasel ti ta xcham jtosuc ti chon bolom ti ja' sc'oplal jtunel jlajesele, jech ti buch'u ta spic ti chamem chon taje, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti staoj svocol ta soquesel sba xchi'uque.