Search form

Levítico 12:2

2“Xi xcholet xavalbe ya'i ti israeletic jech c'u cha'al li'e: C'alal mi laj xchi'in yol jun ants ti ja' querem ta svoq'uese, vucub c'ac'al sjalil ti mu'yuc slequil ta x'ilate, yu'un jech c'otem ta stojol jech c'u cha'al c'alal yorail ta xil ti xchamele.