Search form

Levítico 12:4

4Ac'o mi jech un, ja'uc ti me'ile ta to xchabi sba batel ta slecubtasel sba oxlajuneb xcha'vinic (33) c'ac'al, ja' to ti mi lecube. Mu xu' ta spic ta stsaquel ti c'usitic ti ts'uiltasbile. Mi ja'uc xu' ta x'och ta Axibalna ti mi mu'yuc to ta sts'aqui sc'ac'alil ti c'u sjalil ta xc'ot ta lecubele.