Search form

Levítico 12:5

5Yan ti mi ja' tseb ta svoq'uese, ja' chib xemuna ti mu'yuc slequil ta x'ilate, yu'un c'otem ta stojol jech c'u cha'al c'alal yorail ta xil ti xchamele. Ta to xchabi sba batel ta slecubtasel sba vaquib xchanvinic (66) c'ac'al, ja' to ti mi c'ot ta lecubele.