Search form

Levítico 12:6

6“C'alal ta sta sc'ac'alil ti c'u sjalil ta xchabi sbae, c'usiuc no'ox ololal, mi querem, mi tseb, jech ti me'ile, ac'o yic' batel jcotuc tot chij ti yich'oj jun jabil ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee yo' jech ta xich' chiq'uel. Jech xtoc, ac'o yic' batel jcotuc paloma, mi mo'oje, ja'uc jc'otuc tortola ti ta xich' svocol ta sventa xch'ayobil ti mulil colo'ile ti ta xac'be ta yoc ta sc'ob ti palee.