Search form

Levítico 13:12

12“Mi ta xvinaj ti ta anil no'ox volibat sjunul sbec'tal yu'un ti c'a'emale, ti c'ot c'alal ta yoc ta sjol ti bu xa c'alal sta ta q'uelel ti palee,