Search form

Levítico 13:24

24“C'alal mi oy buch'u c'ot ta stojol ti c'aq'uemale, ti chac-enan xa sac luchanil scuyemal ta q'uelel ti bu c'aq'ueme, mi ja' ti sac loan ta q'uelele,