Search form

Levítico 13:54

54va'i unbi, ta xal mantal ti ac'o yich' chuq'uel ti c'usi le'bajtic yatinojane, xchi'uc vucub c'ac'al sjalil ta sbaj ta q'uejel ti c'usiuc no'oxe.