Search form

Levítico 14:23

23Ta xvaxaquibal c'ac'al un, ta xich' batel ta stojol ti pale scotol taje, ti ja' ta xc'ot ta sventa spoquel stusel ti ta xac' ta stojol ti Dios ta ochebal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee.