Search form

Levítico 14:45

45Ja' yu'un un, tsots sc'oplal ac'o yich' lomesel ta j'ech'el ti nae. Scotol ti slilijemale, ac'o ba yich' jipel ta ch'ayob c'a'eptic ta loq'ueltic xa ta sti'il ti jteclume.