Search form

Levítico 15:12

12“Mi ta spic lumal bin ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave, tsots sc'oplal ac'o yich' voq'uel ti lumal bine. Ja'uc ti c'usi meltsanbil ta te'e, tsots sc'oplal ac'o yich' poquel.