Search form

Levítico 15:13

13“Mi ta xlic lecubuc ti vinic ti buch'u ta xich' svocol yu'un ti c'usi ta xjelave, ac'o xchap batel vucub c'ac'al sventa ti spoquel stusele. Ta xchuc' lec ti sc'u'e, ac'o spoc sba ta vo' ti pulbil talel ta sat vo'e. Va'i unbi, ja' to jech pocbil tusbil ta xc'ot.