Search form

Levítico 15:17

17“C'usiuc no'ox c'u'ilal, mi nucul ti ta xc'ot ta sba ti ipile, tsots sc'oplal ac'o yich' chuq'uel poquel ta vo'. C'otuc ta o'ntonal ti ta smalil to c'ac'al ta xch'ay ti sbolile.