Search form

Levítico 15:30

30Jech ti palee ta xac'be yich' svocol jcotuc ta scoj ti mulile. Ja'uc ti jcote, ta xich' chiq'uel. Ja' jech ta sliques yabtel ti pale ta stojol ti Dios ta sventa spoquel stusel ti ants taje, ta scoj ti laj sta svocol ti xbelbun ti ya'lele.