Search form

Levítico 16:10

10Ja'uc ti jcot tentsun ti ja' smacoj c'ot ti xbat ta yu'un ti Azazele, cuxul ta xac' jelavel ta stojol ti Diose yo' jech ta sta ti ch'aybil ta xc'ot ti mulile. Mi laj taj une, cuxul ta scolta batel ta sbajtical banomil ti bu oy ti Azazele.