Search form

Levítico 16:14

14Ta stsac jutebuc xch'ich'el ti ch'iom tot vacaxe. Ti ta sni' sc'obe, ta svij batel ta sba smac ti caxa ti oy ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale. Mi laj taj une, vucub velta ta sni' sc'ob ta xch'itulta batel ti ch'ich' ta yeloval smac sti' ti caxae.