Search form

Levítico 16:16

16Ti jech ta spas taj une, ja' jech ta spoc ta stus loq'uel ta Bats'i Cuxul Ch'ul Cuarto scotol xchopolalic, stoyobbailic, smulic ti israeletique. Ja' jech ta spas xtoc ta Axibalna ti bu nupel ta be ti oy ta o'lol yu'unique, ta scoj ti soquem ta xchopolalique.