Search form

Levítico 16:32

32Jech ti pale ti buch'u c'ot ta t'ujele, ti ja' ac'bat yich' yabtel ti ta xich'be comel yabtel ti stote, ja' xa ta xabtelan ta spasel ti c'u s'elan ta tael talel ti ch'aybil ta xc'ot ti mulile. Ta slap ti saquil c'u'il sventa ti paleale,