Search form

Levítico 18:18

18“Mu stac' xavajnilin ti xchi'il ta voq'uel ti avajnile. Mi ja'uc stac' xata ta chi'inel ti c'alal cuxul to ti avajnile yo' mu scontrain sbaic.