Search form

Levítico 2:1

1“C'alal oy buch'u ta xich' talel ta smoton Dios ti ja' sat ts'unubile, ac'o yich' talel ti harina ti bu lec t'ujbile. Ac'o yac'be aceite xchi'uc pom ta sba.