Search form

Levítico 2:13

13“Scotol matanal ti ja' sat ts'unubile, tsots sc'oplal ac'bo yats'mil. Ma'ucuc me ti asat no'ox aq'ueloj ti mu'yuc yats'mil ti sat ts'unubil ta xavac' ta stojol Dios ti c'alal ja' svinajeb sc'oplal ti tratee. Scotol ti matanaletic avu'une, tsots sc'oplal ti oyuc yats'mile.