Search form

Levítico 2:16

16Ja' yu'un un, ti palee ta xchic' jutebuc ti matanal sat ts'unubil ti chevbile xchi'uc ti aceitee jmoj scotol xchi'uc ti pome. Taje, ja' jun chic'bil matanal sventa svulesobil ta o'ntonal ta yich'el ta muc' ti Diose.