Search form

Levítico 20:27

27“Mi oy jun vinic, mi jun ants ti uninbil yu'un ti yan snopbenale, mi ja' ti ta xchanic ti t'unvaneje, ta xich'ic milel ta ton. Ja' ta scoj stuquic ti jech ta xchamique.”