Search form

Levítico 21:7

7“Ja' jech xtoc mu stac' ta xiq'uic jun ants ti ta sbolomalin sbae, mi ja'uc jun ants ti staoj ilbajinele, mi ja'uc jun ti bajbilal antse. Yu'un t'ujbilic ti ta xac' sbaic ta tunel ta stojol ti Dios yu'unique.