Search form

Levítico 21:8

8J'ech'el ch'acalicuc o avu'un ta stojol scotol. Yu'un ti stuquique ja' ta sva'an sbaic ta yaq'uel ti pan ta stojol ti Dios avu'une, ti oyuc yutsilal slequilal ta atojole. Yu'un ti vu'une, Ajvalilun, Ch'ul Diosun, vu'un ta xcac' c'otuc ta ch'ul jtunel.