Search form

Levítico 21:9

9“Mi ta xbat ta yoc ta soques sba yantsil nich'on ti palee, ti ta sbolomalin sba yo' ta xac' sbae, ta scus ta yic'obal ti stote. Tsots sc'oplal ti cuxul ac'o yich' chiq'uele.