Search form

Levítico 22:16

16Mi ja'uc ta scoj smulic ti cajal ta xcom ta sbaic ti xchopolalic ta stunel slajesel ti c'usi ts'uiltasbile. Ti vu'un Ajvalilune laj xa jt'ujic loq'uel yo' ta xac' sba ta jtunel.”