Search form

Levítico 22:23

23Yan mi ja' ti matanal ta xich' aq'uel ta sventa ti loq'uem ayanem ta o'ntonale, xu' jcotuc tot vacax, mi jcotuc tot chij, ac'o mi mu co'oluc snatiquil ti yacane. Yan mi ja' sventail ti oy c'usi albil sc'oplal ti ta xich' aq'uele, mu'yuc tsacbil ta xc'ot.