Search form

Levítico 22:4

4“Mi junuc snitilultac ti Aarón mi ip ta xa'i ta c'a'emale, mi snuptanoj vocol ti xmalmun ti c'usi xjelav ta yichone, mi ja'uc xu' ta sve' ti c'usi c'otem ta yu'un ti Diose ja' to ti mi laj yich' poquel tusele.

“Ti buch'u ta spic ti c'usi ta soquesvan ta scoj ti chamem xae, mi ta spic jun vinic ti oy svocol yu'un ti c'usi xjelav yu'une,