Search form

Levítico 22:5

5mi ta soques sba xchi'uc ti laj spic jun chon ti xquilet ta xanave, mi ja' laj sta ta piquel jun vinic ti ja' xcuchoj ti sbolile, ja' xcuchojbe ta xc'ot ti sbolil eque, ta scoj ti laj sta ta piquel ti c'alal ja' o oy ti sbolile.