Search form

Levítico 23:12

12Ti sc'ac'alil ti ta xich' aq'uel ti jchuc ts'unubile, ja' o ta xac' xtoc jcot chij ti yich'oj jun jabile, ti mu'yuc xchopolile, ti ta xich' chiq'uel sventa yich'el ta muc' ti Diose.