Search form

Levítico 23:16

16Ti sacubel osil yu'un ti yucubal c'ac'ale, ti ja' xa sc'ac'alil ti cuxob o'ntonale, ta xc'ot ta ts'aquiel ti lajuneb yoxvinic (50) c'ac'ale. Va'i un, ta xavaq'uic ta matanal ta stojol Dios ti ach' sat trigoe.