Search form

Levítico 23:17

17Ma'uc no'ox taje, ti ta anaique, ich'ic batel cha'bejuc pan ti yich'oj nopol chanibuc kilo ti jujubej ti pasbil ta lequil harina ti yich'oj spajubtasobil ti ta'ajesbile, ti ja' jtunel matanal sba sat ts'unubil ti ta xich' aq'uel ta stojol ti Diose.