Search form

Levítico 23:22

22“C'alal ta xc'ot yorail ta stsobel ti ts'unubile, mu me xabejel-tsob ta j'ech'el ti oy ta avosile. Mi ja'uc xabejel-c'uxc'ulta ta j'ech'el ti bu come. Ch'an uto, ac'o comuc ta sventa ti me'unetique xchi'uc ti jyanlumetique. Yu'un vu'un ti Ajvalil Diosun avu'unique.”