Search form

Levítico 23:32

32Yu'un ja' jun sc'ac'alil cuxob o'ntonal avu'unic, ti ta xavicta avotic yu'une. Ta xlic achapic batel ta yatel ta smalil c'ac'al yu'un ti sbalunebal ue, c'alal to ta smalil c'ac'al ta yoc'omal.”