Search form

Levítico 23:36

36Ti vucub c'ac'al sjalil taje, ta xachiq'uic matanal sventa yich'el ta muc' ti Diose. Ja'uc ti ta xvaxaquibal c'ac'ale, ta xapasic jun ch'ul tsoblej xchi'uc ta xachiq'uic jun matanal ta stojol ti Diose. Ti c'ac'al taje, ja' jun q'uin. Mi jtosuc abtel stac' xapasic.