Search form

Levítico 25:15

15Va'i un, ti buch'u ta smane, tsots sc'oplal ac'o stoj jech c'u cha'al stojol ta sc'an ti c'alal mu to xc'ot sc'ac'al ti sjabilal ti pojel colele. Yu'un ti buch'u ta xchone, xu' xi ta sc'anbe ti stojol ta scoj ti mu to ta sts'aqui sc'ac'alil ti c'u sjalil ta xich' ts'unel ti ts'unubale: