Search form

Levítico 25:2

2“Xi xcholet xavalbe ya'i ti israeletic jech c'u cha'al li'e: C'alal mi la'ochic xa batel ta banomil ti calojboxuc ta xcaq'ue, ti banomile tsots sc'oplal ta xcux ta sventa stoyel xi'el ti Diose.