Search form

Levítico 25:4

4Va'i un, ti ta yucubal jabile, ac'o xa xcux ta j'ech'el ti banomile ta sventa stoyel xi'el ti Diose. Mu xa c'usi xats'un ta avosil, mi ja'uc xa xatuc'ulanic ta setbel staquinal sc'ob ti a'uva ti jabil taje.