Search form

Levítico 25:47

47“Mi ta spas ta jc'ulej jun jyanlum ti nacal ta alumalique, mi junuc ti avinquilelique, ti ja' junuc slac'na ti jyanlume, ti com ta me'un ta j'ech'ele, ti ta xchon sba ta stojol ti jyanlume, mi ta stojol yan jyanlum xtoque,