Search form

Levítico 25:53

53Ja' jech ta xich' chapbel sc'oplal jech c'u cha'al junuc j'abtel ti ta x'abtej jun jabil sc'oplale. Mu xavac' ave ti aq'ueloj ta xich' ilbajinele.