Search form

Levítico 25:8

8“Tsots sc'oplal ta xchapic batel vucub xemuna yu'un ti jun jabile, ti xcaltique, ja' vucub jabil ti volbil ta chapel vucub veltae, ti ja' ta xc'ot ta chapel ta baluneb yoxvinic (49) jabil ta scotole.