Search form

Levítico 26:16

16ja' jechun ec unbi, xi s'elan ta jpas ta atojolic jech c'u cha'al li'e: Ta xcac'boxuc ava'iic ti sibtasele, ti jmilvanej sic c'oq'ue, ti ta xva'i ac'ac'alique, ti satilale, ti lubul pich'il ti abec'talique. Mi ja'uc oy c'usi bal o ti ta xats'unubajique, yu'un ja' ta sve' avajcontraic ti ats'unubique.