Search form

Levítico 26:20

20Ta jeche' no'ox ta xapich' avoc ac'obic ta slubtsanel abaic. Yu'un ti banomile mu'yuc c'usi ta xac' jset'uc. Mi ja'uc ta xac' sat ti te'etic ti oy ta osile.